Kaptár (v slovenčine ,,Včelí úl”) je komunita maďarských mladých kresťanov, hlavne katolíkov na Slovensku, ktorá vznikla v roku 2015, keď ako mladí z rodinného tábora KIK (Keresztény Ifjúsági Közösségek = Kresťanské spoločenstvá mládeže) sme sa rozhodli zorganizovať vlastný tábor pre mládež. Čoskoro nám bolo jasné, že o náš tábor, ktorý sa mal pôvodne konať každé dva roky, je veľký dopyt, preto ho od roku 2017 organizujeme každý rok, s čoraz narastajúcim počtom ľudí, ktorý z pôvodných 40 vzrástol dodnes na 150. Počet členov našej komunity teraz dosahuje 250 osôb. Naším cieľom je osloviť všetkých mladých, maďarsky hovoriacich ľudí (predovšetkým) na Slovensku a šíriť vieru ako jeden zo základných kameňov našich hodnôt, priniesť evanjelium čo najväčšiemu počtu ľudí. Chceme ukázať, že viera, kresťanstvo, nie je zastarané, nie je nudné, nie je len pre starých ľudí, ale je živé, životodarné, dodávajúce silu, radosť a uistenie, najmä keď človek môže patriť do takéhoto spoločenstva.

Popri letnom tábore sme neskôr začali organizovať niekoľko programov aj v priebehu roka, ktorými sa snažíme budovať jednotu nášho mládežníckeho spoločenstva. Patrí medzi ne Kaptár ples, Pôstne diskusie v malých skupinách (online), Leltár nap (deň/víkend, kde účastníci potrebujú aj svoj dôvtip a zručnosti, keďže musia riešiť rôzne úlohy, a pritom športovať), spoločné cesty a výlety na rôzne kresťanské podujatia, ako je napríklad Ez az a nap!/This is the day! v Maďarsku, Forráspont, Medzinárodné eucharistické kongresy alebo celosvetové stretnutia mládeže. Okrem týchto máme popoludňajšie kavi a kratšie posedenia, ale v budúcnosti plánujeme organizovať aj spoločné lyžiarske zájazdy a víkendové duchovné cvičenia. Podporujeme sa aj v online priestore, napríklad v advente spolu čakáme na Vianoce, pomáhame si v rámci KöFi (skratka Könyv- és Filmajánló = doporučenia kníh a filmov), ale máme aj podcast, v ktorom dávame členom Kaptár mesačne nejaké duchovné povzbudenie.

Vráťme sa k nášmu najdôležitejšiemu programu, táboru: Tento rok už siedmykrát organizujeme náš letný tábor plný rôznorodého programu. Prvý tábor bol v Péliszentföldkereszt v Maďarsku, potom sme 2 roky boli v Planinke pri Trnave. Keďže sme sa rozrastali a už sme sa sem nezmestili, skúsili sme šťastie opäť v Maďarsku, ale tentokrát na ostrove na Dunaji, v dedine Szigetmonostor (s malým úspechom), následne sme boli posledné dva roky v Győrújbarát. Naša lokalita bude tento rok opäť na Slovensku v dedine pri Nitre, v Alsóbodoku. Našou tohtoročnou témou je Tükörkép, čiže Zrkadlový obraz, ktorý pokrýva tému sebapoznania. Aby sme vám poskytli malý prehľad o tom, čoho môže byť súčasťou účastník nášho tábora:

Každý deň je počas tábora hlavná prednáška, diskusia v malých skupinách, svätá omša, fakultácie (sú to malé prednášky, tri v jednom čase, vo svetskej a náboženskej téme, z ktorých si človek môže podľa svojho gusta slobodne vybrať), a potom je večerná evanjelizácia, kde si väčšinou môžeme vypočuť svedectvo od známejších osobností verejného života (Už sme tu mali pátra Kornéla Fábryho, kňaza Andrása Hodásza, Dr. Andrása Csókayho, Dr. Réku Fodor/Afréka, redaktorov blogu 777 a mnohých ďalších), nočné bohoslužby atď. Aby sme sa nepozerali iba na kresťanskú stránku, samozrejme nesmieme vynechať šport: volejbal, futbal, meta, basketbal, nočné frisbee, ringo, ping pong, stolný futbal, tenis, Spartan, turistika, ale keď to lokalita dovolila, plávali sme aj a boli na dračích loďoch. Mimochodom, ráno začíname rannou hudobnou bohoslužbou, spoločnou modlitbou alebo rannou gymnastikou – len kto chce – počas a po programoch sú účastníci väčšinou v Nektáre, kde ich čaká čapovaná kofola, horúca čokoláda, káva, chieb s Nutellou resp. s tukom a iné pochutiny. Nektár je dejiskom neformálnych rozhovorov a spoločenských hier. Okrem toho neodmysliteľnou súčasťou tábora je aj slepé rande, živá knižnica, noc tancov či táborák.

Celkovo je tábor a komunita miestom a prostredím, kde sa môžeš duchovne nabiť, získať odpovede na akékoľvek tvoje otázky a skutočne si nájsť veľa dobrých priateľov takmer z každého kúta Slovenska. Môžeš sa tu stretnúť s niekoľkými mladými ľuďmi aj z Maďarska, Transylvánie, Srbska, Slovinska, Chorvátska, ale dokonca aj z Čiech a Rakúska, čo môže byť pre Teba zážitok navyše.

Aby sme to nepredstavovali iba slovami, máme aj krátké video s reklamou, ktoré chceme teraz ukázať.

Všetci ste vítaní.