Kaptár (v slovenčine ,,Včelí úl”) je komunita maďarských mladých kresťanov, hlavne katolíkov žijúcich na Slovensku, ktorá vznikla v roku 2015. To bol rok, keď z rodinného tábora KIK (Keresztény Ifjúsági Közösségek = Kresťanské spoločenstvá mládeže) sa mladí rozhodli, že zorganizujú vlastný tábor pre mládež. Čoskoro bolo jasné, že o náš tábor, ktorý sa pôvodne mal konať každé dva roky, je veľký dopyt, preto ho od roku 2017 organizujeme každý rok. Počet záujemcov rastie každý rok – kým prvého tábora sa zúčastnilo 40 mladých, dnes tento počet vzrástol na päťnásobné číslo, a to znamená, že sa pohybuje okolo 200. Počet členov v komunite dnes dosahuje 350 osôb. Naším cieľom je osloviť všetkých mladých, maďarsky hovoriacich ľudí (nielen) na Slovensku, šíriť vieru v Boha ako jeden zo základných kameňov našich hodnôt a priniesť evanjelium čo najväčšiemu počtu ľudí. Chceli by sme ukázať, že viera / kresťanstvo / nie je zastaralá, nezaujímavá, nie je iba pre starších ľudí, ale aj v dnešnej dobe môže byť atraktívna a živá, a môže prinášať radosť a pokoj. Tu môže človek zažiť silu komunity a pocit, že niekam patrí. Môže tu dostať povzbudenie a posilnenie, že ako mladý veriaci nie je sám a nemusí sa hanbiť za svoju vieru. Chceli by sme byť nástrojom aj pre cirkev, aby sme pomáhali aj kňazom v ich práci.

Preto sme okrem letného tábora začali ešte viac podporovať jednotu nášho spoločenstva organizáciou viacerých programov počas roka. Medzi ne patrí Kaptár-ples, Kaptár duchovný víkend, Leltár-nap (spojenie zručnostných a logických hier so športom), spoločné chvály s Kaptár Band Junior, a skupinové cesty/výlety na rôzne kresťanské podujatia (Ez az a nap!/This is the day! v Maďarsku, Forráspont, Medzinárodný eucharistický kongres, celosvetové stretnutie mládeže atď.). V budúcnosti plánujeme zorganizovať aj spoločné lyžiarske zájazdy, Nektár-deň (hranie spoločenských hier pri horúcej čokoláde, káve, čapovanej Kofole a ďalších dobrotách) a víkend pre manželov. Podporujeme sa aj v online priestore. Jednou z najposilňujúcejšich platforiem je naša Modlitebná skupina, kam môže ktokoľvek napísať svoje modlitebné úmysly, a tiež každotýždenné stretnutia v stredu s modlitbou a rozhovorom. Samotný Kaptár Team sa modlí každý pondelok večer za komunitu, za náš tábor a za všetky naše udalosti. Spoločne očakávame a tešíme sa na Vianoce v advente, počas pôstu sa pripravujeme na Veľkú noc pri diskusiách v malých skupinách, a prostredníctvom KöFi (odporúčania kníh a filmov) sa taktiež snažíme navzájom pomáhať. Máme tiež podcast, v ktorom raz za dva až tri mesiace poskytujeme duchovný impulz pre členov Kaptár. Našim mladým už pár rokov tiež pomáhame aj s hľadaním komunity blízko ich bydliska.

Vrátiac sa k našej centrálnej udalosti, letnému táboru, tento rok bude už deviaty. Prvý tábor sme mali v Péliszentföldkereszt v Maďarsku, potom sme boli 2 roky na Slovensku, v blízkosti Trnavy na Planinke. Keďže sme toto miesto prerástli, opäť sme sa pokúsili o šťastie v Maďarsku, tentoraz na jednom z ostrovov Dunaja, na Szigetmonostore, a potom sme zorganizovali dva tábory v Győrújbarát. V roku 2022 sme našli veľmi sľubné miesto na Slovensku, a tak sme táborili v Dolných Obdokovciach pri Nitre. Počet účastníkov opäť stúpol, preto sme minulý rok museli opäť putovať ďalej. Pristáli sme pri maďarskom mori, v Balatonszemes, kde nám voda ponúkla nové možnosti programov, čím sme náš tábor ešte viac obohatili. Tento rok sme opäť veľa hľadali a naším výberom sa napokon stalo miesto s názvom Novákfalva v obci Velem blízko Szombately v Maďarsku. Už sa nevieme dočkať, keď sa od 27. do 31. augusta opäť stretne komunita. Ak si ešte nebol/a v Kaptári, radi by sme ti poskytli aspoň slovne stručný prehľad toho, čo môže zažiť účastník tábora:

Rána začíname kratšou hudobnou chválou, spoločnou modlitbou alebo rozcvičkou s pesničkami – teda tí, ktorí sa ich chcú zúčastniť. Po raňajkách nasleduje hlavná prednáška, skupinová diskusia, svätá omša, po obede sa konajú fakultácie (menšie prednášky, súčasne tri, zamerané na svetské aj náboženské témy, z ktorých si táborníci môžu slobodne vybrať podľa svojho záujmu). Potom následuje šport: volejbal, futbal, frisbee, basketbal, ringo, stolný tenis, stolný futbal, tenis, Spartan, turistika, ale keď to miesto umožnilo, plávali sme a jazdili sme na kajaku. Keď sme sa príjemne unavili, po večeri nasleduje večerná evanjelizácia, kde často počúvame svedectvá známych osobností z verejnosti (bol už u nás otec Kornél Fábry, ktorý je dnes už biskupom, Dr. András Csókay, Dr. Réka Fodor (Afréka), redaktorov blogu 777 a mnohí ďalší). Potom prichádza oddych a aktivity ako sú hranie spoločenských hier, rande naslepo, tanečná zábava, vatra, nočné frisbee atď. Neodmysliteľnou súčasťou tábora je celonočná adorácia, ktorá sa koná v na to určenej modlitebnej miestnosti, ktorá počas celého tábora čaká na účastníkov tábora, ktorí túžia po tom, aby sa ztíšili a porozprávali sa s Bohom. Kto sa chce vyspovedať, môže tak urobiť u kňazov takmer kedykoľvek počas dňa. Stojí za to spomenúť aj našu živú knižnicu, ktorá taktiež funguje počas celého tábora, kde si účastníci môžu vypočuť ”audioknihy” od rôznych ľudí na rôzne témy. Medzi programami a po aktivitách táborníkov nájdete najmä v Nektári, kde ich čaká čapovaná Kofola, horúca čokoláda, káva, chlieb s Nutellou alebo bravčovou masťou a iné občerstvenie. Nektár je miestom pre neformálne rozhovory a spoločenské hry…

Aby sme si to zhrnuli, tak tábor a komunita je miestom a prostredím, kde sa môžeš duchovne nabiť, získať odpovede na akékoľvek tvoje otázky a spoznať naozaj veľa skvelých, nových priateľov takmer z každého kúta Slovenska. Keby to nestačilo, môžeš sa tu stretnúť s niekoľkými mladými ľuďmi aj z Maďarska, Transylvánie, Srbska, Slovinska, Chorvátska, ale dokonca aj z Čiech a Rakúska, čo môže byť pre Teba zážitok navyše.

Všetci ste vítaní.